–ΑΝΕΚΔΟΤΟ Υμνος: Ο Μητσάρας στην Αναφορά του λόχου ζητά αδεια γιατι… Πολύ γέλιο

ΑΝΕΚΔΟΤΟ Υμνος: Ο Μητσάρας στην Αναφορά του λόχου ζητά αδεια γιατι… Τρελό γέλιο

Βγαίνει στην πρωινή αναφορά του λόχου ο Μητσάρας και ζήτα άδεια από το λοχαγό τριήμερη γιατί θα γίνει πατέρας

Με μεγάλη χαρά ο λοχαγός του λέει: Μητσάρα θα πάρεις τρεις μέρες άδεια και άλλες τρεις μέρες οδοιπορικά.

Αφού ο Μητσάρας ευχαρίστησε το λοχαγό έφυγε κατευθείαν από το στρατόπεδο

Περνουν οι 6 μέρες και την επομένη πάλι πρωί στην αναφορά βγαίνει ο Μητσάρας κ λεει.
Στρατιώτης πεζικού Μητσάρας Καραμπουζουκλής αναφέρω κύριε διοικητά ότι επέστρεψα μετά από τριήμερη άδεια

Καλώς ήρθες του λέει ο διοικητής του Μητσάρα τι κάναμε αγόρι ή κορίτσι;

δεν ξέρω κύριε διοικητά απαντά ο Μητσάρας

Τι δεν ξέρεις Μητσάρα;
Δεν ξέρω κύριε διοικητά είναι νωρίς ακόμα, σε 9 μήνες θα δείξει