Ανέκδοτο : Oι χρυσές λίρες

Ανέκδοτο : Oι χρυσές λίρες


Ανάκριση Γερμανών στη κατοχή…

Στρατιώτες: «Πες του να μας πει πού έκρυψε τις λίρες!»

Διερμηνέας: «Να πεις πού έκρυψες τις λίρες!»
Χωρικός: «Δεν θα πω»
Διερμηνέας: «Δεν θα πει»
Στρατιώτες: «Πες του να μας το πει αμέσως, γιατί θα βιάσουμε την γυναίκα του!»
Διερμηνέας: «Να πεις, γιατί θα βιάσουν την γυναίκα σου!»
Χωρικός: «Δεν θα πω»
Διερμηνέας: «Δεν θα πει»
Στρατιώτες: «Πες του να μας το πει αμέσως, γιατί θα τον σκοτώσουμε εδώ και τώρα
Διερμηνέας: «Να πεις, γιατί θα σε σκοτώσουν εδώ και τώρα
Χωρικός: «Δεν θα πω»
Διερμηνέας: «Δεν θα πει»
Στρατιώτες: «Πες του να μας το πει αμέσως, γιατί θα σφάξουμε τα παιδιά του!»
Διερμηνέας: «Να πεις, γιατί θα σφάξουν τα παιδιά σου!»
Χωρικός: «Καλά…καλά , είναι πίσω από την αποθήκη»
Διερμηνέας: «Δεν θα πει»…
Μη χασετε ••► Δείτε ακόμα ανέκδοτα