Παίζουμε τρόικα;

Παίζουμε τρόικα;

Παίζουμε τρόικα;

-Παίζουμε τρόικα;
-Δηλαδή;
-Εσύ θα μου χρωστάς κι εγώ θα σε πηδάω…