Σε εξετάσεις φυσικής σε κάποιο πανεπιστήμιο ο καθηγητής εξέταζε…

Σε εξετάσεις φυσικής σε κάποιο πανεπιστήμιο ο καθηγητής εξέταζε…

Σε εξετάσεις φυσικής σε κάποιο πανεπιστήμιο ο καθηγητής εξέταζε…