Βλέπει ο μικρός ένα παγώνι

Βλέπει ο μικρός ένα παγώνι

Βλέπει ο μικρός ένα παγώνι

Βλέπει ο μικρός ένα παγώνι:
Μαμά, κοίτα! Ένα ανθισμένο κοτόπουλο!