σε

ΕλεοςΕλεος WINWIN ΩραιοΩραιο OMGOMG WTFWTF LOLLOL ΕΞΥΠΝΟΕΞΥΠΝΟ

Τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς σου…

Τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς σου…

Που καταντήσαμε…

Τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς σου…