σε

LOLLOL ΕλεοςΕλεος ΩραιοΩραιο ΤελειοΤελειο ΕΞΥΠΝΟΕΞΥΠΝΟ ΚλαμαΚλαμα WINWIN WTFWTF OMGOMG

Πότε να προλάβω, να διαβάσω? Μου λέτε?

Πότε να προλάβω, να διαβάσω? Μου λέτε?