σε

ΕλεοςΕλεος ΩραιοΩραιο ΤελειοΤελειο ΚλαμαΚλαμα

Πάει ο τύπος σε ένα παπά για να εξομολογηθεί