σε

LOLLOL ΩραιοΩραιο ΕλεοςΕλεος

Πάει ο τύπος σ’ έναν ιερέα για να εξομολογηθεί

Πάει ο τύπος σ’ έναν ιερέα για να εξομολογηθεί