σε

ΩραιοΩραιο ΕλεοςΕλεος ΤελειοΤελειο WINWIN WTFWTF ΚλαμαΚλαμα ΕΞΥΠΝΟΕΞΥΠΝΟ LOLLOL

Πάει κάποιος σε έναν ωτορυνολαρυγγολόγο