σε

ΕΞΥΠΝΟΕΞΥΠΝΟ LOLLOL ΩραιοΩραιο ΤελειοΤελειο WINWIN WTFWTF

Πάει ένας εικοσάρης για ψάρεμα δίπλα σε έναν παππού ογδοντάρη

Πάει ένας εικοσάρης για ψάρεμα δίπλα σε έναν παππού ογδοντάρη