σε

LOLLOL WINWIN WTFWTF ΕλεοςΕλεος ΤελειοΤελειο ΩραιοΩραιο ΕΞΥΠΝΟΕΞΥΠΝΟ

Πάει ένας εικοσάρης για ψάρεμα δίπλα σε έναν παππού ογδοντάρη

Πάει ένας εικοσάρης για ψάρεμα δίπλα σε έναν παππού ογδοντάρη