σε , ,

ΕλεοςΕλεος ΚλαμαΚλαμα ΩραιοΩραιο WINWIN OMGOMG ΤελειοΤελειο LOLLOL WTFWTF ΕΞΥΠΝΟΕΞΥΠΝΟ

Ο Γιωρίκας πήρε το εφάπαξ και δεν ξέρει τι να τα κάνει τα λεφτά

Ο Γιωρίκας πήρε το εφάπαξ και δεν ξέρει τι να τα κάνει τα λεφτά