σε ,

ΕλεοςΕλεος

Μπαίνει ο Τσιγγάνος στο τσαντίρι και φωνάζει τη γυναίκα του να μετρήσουν τα παιδιά