σε

ΕλεοςΕλεος ΩραιοΩραιο ΚλαμαΚλαμα WINWIN LOLLOL WTFWTF ΤελειοΤελειο ΕΞΥΠΝΟΕΞΥΠΝΟ OMGOMG

Μπαίνει ο Διοικητής στο ΚΨΜ και βλέπει τέσσερις φαντάρους

?

Μπαίνει ο Διοικητής στο ΚΨΜ και βλέπει τέσσερις φαντάρους