σε

ΕλεοςΕλεος ΚλαμαΚλαμα ΤελειοΤελειο ΕΞΥΠΝΟΕΞΥΠΝΟ ΩραιοΩραιο LOLLOL

Κηρύχθηκε κάποτε πόλεμος στο δάσος και βγήκε μια ανακοίνωση

Κηρύχθηκε κάποτε πόλεμος στο δάσος και βγήκε μια ανακοίνωση