σε

Ένας μαύρος περπατά κάπου στη…

Ένας μαύρος περπατά κάπου στη…

Πολύ καλό!

Ένας μαύρος περπατά κάπου στη…