σε ,

ΕλεοςΕλεος ΩραιοΩραιο LOLLOL WINWIN WTFWTF ΕΞΥΠΝΟΕΞΥΠΝΟ ΤελειοΤελειο ΚλαμαΚλαμα

Ένας κρητίκαρος έκανε γιο

Ένας κρητίκαρος έκανε γιο