σε ,

LOLLOL WINWIN WTFWTF ΤελειοΤελειο ΩραιοΩραιο ΕλεοςΕλεος ΚλαμαΚλαμα ΕΞΥΠΝΟΕΞΥΠΝΟ

Ένας κρητίκαρος έκανε γιο

Ένας κρητίκαρος έκανε γιο