σε ,

ΩραιοΩραιο LOLLOL WINWIN

Ένας κρητίκαρος έκανε γιο

Ένας κρητίκαρος έκανε γιο

Θα λιώσετε στο γέλιο!

Ένας κρητίκαρος έκανε γιο