σε

WINWIN LOLLOL WTFWTF OMGOMG ΤελειοΤελειο ΩραιοΩραιο ΕλεοςΕλεος ΚλαμαΚλαμα ΕΞΥΠΝΟΕΞΥΠΝΟ

Ένα μικρό πουλί πετούσε νότια για να αποφύγει τον χειμώνα.