σε

ΩραιοΩραιο WINWIN ΕλεοςΕλεος LOLLOL ΤελειοΤελειο WTFWTF ΚλαμαΚλαμα OMGOMG

Είναι ο διοικητής του στρατοπέδου και φωνάζει ..

Είναι ο διοικητής του στρατοπέδου και φωνάζει