σε

WINWIN LOLLOL ΕλεοςΕλεος ΤελειοΤελειο

Ανέκδοτο: Υπήρχε κάποτε κάποιος ο οποίος είχε ψείρες

Υπήρχε κάποτε κάποιος ο οποίος είχε ψείρες.

Ρώτησε λοιπόν ένα γνωστό του πως θα απαλλαγεί από αυτές.

Ανέκδοτο: Υπήρχε κάποτε κάποιος ο οποίος είχε ψείρες