σε

Ανέκδοτο: Τριών ειδών γυναίκες

Ανέκδοτο: Τριών ειδών γυναίκες

– Ποια είναι η διαφορά μεταξύ που**νας, ερωμένης και συζύγου;

Η που**να λέει: “ακόμα;”,

η ερωμένη “κι όλας;”

και η σύζυγος “νομίζω πως το ταβάνι θέλει βάψιμο”!

σε

Ανέκδοτο: Τριών ειδών γυναίκες

Ανέκδοτο: Τριών ειδών γυναίκες

– Ποια είναι η διαφορά μεταξύ που**νας, ερωμένης και συζύγου;

– Η που**να λέει: Ακόμα;

– Η ερωμένη: Κι όλας;

– Και η σύζυγος: Νομίζω πως το ταβάνι θέλει βάψιμο.

σε

Ανέκδοτο: Τριών ειδών γυναίκες

Ανέκδοτο: Τριών ειδών γυναίκες

– Ποια είναι η διαφορά μεταξύ που**νας, ερωμένης και συζύγου;

Η που**να λέει: “ακόμα;”,

η ερωμένη “κι όλας;”

και η σύζυγος “νομίζω πως το ταβάνι θέλει βάψιμο”!