σε

Ανέκδοτο: Τα λάθος χαπάκια

Ανέκδοτο: Τα λάθος χαπάκια

Ήταν κάποτε δύο φίλοι όπου ο ένας την είχε πολύ μικρή

και ο άλλος πολύ μεγάλη.

Ετσι καί οι δύο αποφασίσαν να πάνε στό γιατρό.

Πάνε λοιπόν στο γιατρό και αυτός τους δίνει από ενα χαπάκι στον καθένα.

Tού πρώτου γιά να τού μεγαλώσει και του άλλου για να του μικρύνει.

– Αυτοί όμως τα μπέρδεψαν και έτσι του πρώτου του χάθηκε τελείως

και του άλλου έγινε τεράστια.

Πάει λοιπόν αυτός με την χαμένη στόν γιατρό και του λέει:

– Γιατρέ μπερδέψαμε τα χαπάκια.

– Καλά και ο άλλος πού είναι;

– Κάνει μανούβρα στις σκάλες!!!

σε ,

OMGOMG ΩραιοΩραιο

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Τα λάθος χαπάκια…

Ήταν κάποτε δύο φίλοι όπου ο ένας την είχε πολύ μικρό μόριο και ο άλλος πολύ μεγάλο.

Έτσι και οι δύο αποφάσισαν να πάνε στο γιατρό.

Πάνε λοιπόν στο γιατρό και αυτός τους δίνει από ένα χαπάκι στον καθένα.

Του πρώτου για να του μεγαλώσει και του άλλου για να του μικρύνει.

-Αυτοί όμως τα μπέρδεψαν και έτσι του πρώτου του χάθηκε τελείως και του άλλου έγινε τεράστια.

Πάει λοιπόν αυτός με την χαμένη στον γιατρό και του λέει:
-Γιατρέ μπερδέψαμε τα χαπάκια.

-Καλά και ο άλλος πού είναι;

-Κάνει μανούβρα στις σκάλες!