σε

ΩραιοΩραιο ΕΞΥΠΝΟΕΞΥΠΝΟ LOLLOL

Ανέκδοτο: Στο δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της