σε

ΕλεοςΕλεος ΩραιοΩραιο ΤελειοΤελειο ΕΞΥΠΝΟΕΞΥΠΝΟ WINWIN LOLLOL

Ανέκδοτο: Πάει ο τύπος σ’ έναν ιερέα για να εξομολογηθεί

Πάει ο τύπος σ’ έναν ιερέα για να εξομολογηθεί.

Του λέει ο ιερέας:

Ανέκδοτο: Πάει ο τύπος σ’ έναν ιερέα για να εξομολογηθεί