σε

ΕλεοςΕλεος ΩραιοΩραιο WINWIN

Ανέκδοτο : Όταν ο Θεός δημιούργησε το γάιδαρο του είπε

Ανέκδοτο : Όταν ο Θεός δημιούργησε το γάιδαρο του είπε