σε

ΩραιοΩραιο

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ο πιο έξυπνος υπάλληλος

Ένας επιχειρηματίας, αποφασίζει μια μέρα να διαπιστώσει πόσο έξυπνο είναι το στελεχιακό προσωπικό της επιχείρησης του.

Έτσι καλεί με τη σειρά πρώτα το μηχανικό του.

Επιχ/τιας: – «Δε μου λες, πόσο κάνει 1+1;»
Μηχανικός: – «Τι ερώτηση είναι αυτή αφεντικό; Κάνει 2.»

Φωνάζει το δικηγόρο του.
Επιχ/τίας: «Δε μου λέτε, πόσο κάνει 1+1;»
Δικηγόρος: «1+1 κάνει 2, εάν ο νόμος δεν ορίζει κάτι διαφορετικό.»

Τέλος, φωνάζει και το λογιστή του.
Επιχ/τίας: «Δε μου λέτε, πόσο κάνει 1+1;»
Λογιστής: «Όσο θα θέλατε εσείς αφεντικό.»