σε

ΩραιοΩραιο WINWIN ΕλεοςΕλεος ΕΞΥΠΝΟΕΞΥΠΝΟ LOLLOL

Ανέκδοτο : Ήταν 4 φίλοι που πήγαιναν για κυνήγι για πολλά χρόνια

Ήταν 4 φίλοι που πήγαιναν για κυνήγι για πολλά χρόνια.

Ανέκδοτο : Ήταν 4 φίλοι που πήγαιναν για κυνήγι για πολλά χρόνια