σε

ΩραιοΩραιο ΕΞΥΠΝΟΕΞΥΠΝΟ ΤελειοΤελειο WINWIN LOLLOL WTFWTF

Πάει ένας εικοσάρης για ψάρεμα δίπλα σε έναν παππού ογδοντάρη

Πάει ένας εικοσάρης για ψάρεμα δίπλα σε έναν παππού ογδοντάρη