σε

ΕλεοςΕλεος ΩραιοΩραιο LOLLOL ΤελειοΤελειο

Ανέκδοτο: Στο δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της

Στο δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της:

Ανέκδοτο: Στο δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της