σε

ΕλεοςΕλεος ΩραιοΩραιο OMGOMG ΕΞΥΠΝΟΕΞΥΠΝΟ LOLLOL ΤελειοΤελειο

Ένας μηχανικός πεθαίνει και πάει κατά λάθος στην κόλαση

Ένας μηχανικός πεθαίνει και πάει κατά λάθος στην κόλαση