σε

Ανέκδοτο: Ο νεαρός Παύλος καλεί τη μητέρα του για φαγητό!!

Ανέκδοτο: Ο νεαρός Παύλος καλεί τη μητέρα του για φαγητό!!

Ανέκδοτο: Ο νεαρός Παύλος καλεί τη μητέρα του για φαγητό!!

Ο νεαρός Παύλος κάλεσε τη μητέρα του για φαγητό.

8