σε

Ανέκδοτο: Συναντιούνται 2 φίλοι από τα παλιά στον δρόμο

Ανέκδοτο: Συναντιούνται 2 φίλοι από τα παλιά στον δρόμο

Ανέκδοτο: Συναντιούνται 2 φίλοι από τα παλιά στον δρόμο

Συναντιούνται 2 φίλοι από τα παλιά στον δρόμο.

38