Κορυφαίο Ανέκδοτο…

Κορυφαίο Ανέκδοτο…
Ο πρωθυπουργός πάει στον καταυλισμό των τσιγγάνων και λέει ότι όσοι έχουν

πάνω από 5 παιδιά θα πάρουνε από ένα σπίτι.

Το ακούει ένας τσιγγάνος και λέει:
:
– Α, ρε γυναίκα! Έχουμε μόνο 4 παιδιά.

Αλλά δεν πειράζει θα πάω να φέρω και τα δύο που έκανα με μία άλλη..

Πηγαίνει τα φέρνει, και τα βάζει σε μία σειρά να τα μετρήσει.

Τα μετρά, τα ξαναμετρά, πάλι 4 τα βγάζει..

– Ρε γυναίκα, πάλι 4 τα βγάζω! Τι στο καλό;

– Α, τα άλλα δύο ήρθε ο πατέρας τους και τα πήρε!