σε

ΕλεοςΕλεος

Ανέκδοτο: Πως είναι το γαϊδούρι…

Πάει ο βλάχος στο αξάδερφο στην Αυστραλία όπου συμμετέχει σε σαφάρι και γεμάτος εμπειρίες επιστρέφει στο χωριό.

Αμέσως ο εδώ αξάδερφος τον ρωτάει με αγωνία να μάθει πως τα πέρασε:

-Ασι αξάδιρφι ιγώ ικεί σναστραλία έκαμα σαφάρ.

-Κι τι είνι τούτου;

-Να πήγα κι είδα ιλάφ.

-Κι τι είνι τούτου;

-Να πως είνι του γαϊδούρ, βάλτου κι ξηρόκλαδα στου κιφάλ.

-Είδα κι ζέβρα.

-Κι τι είνι τούτου;

-Να πως είνι του γαϊδούρ, βάψτου άσπρου κι μαύρου.

-Είδα κι ιλέφαντα.

-Κι τι είνι τούτου;

-Να πως είνι του γαϊδούρ, φούσκουστου φούσκουστου φούσκουστου, τράβατου κι ταυτιάτ να γίνουν μιγάλα κι πλατιά,τράβατου κι τ μυτ.

-Είδα κι ανακόντα.

-Κι τι είνι τούτου;

-Να πως είνι του γαϊδούρ στα ντουζένιατ,…χουρίς του γαϊδούρ.

 alexiptoto.com