σε

LOLLOL ΕλεοςΕλεος

Ο νεαρός Παύλος κάλεσε τη μητέρα του για φαγητό…