σε

Επιστρέφει ο σύζυγος από την δουλειά το απόγευμα και πάει να πλύνει τα χέρια του