Μπαίνει ο γύφτος στο τσαντίρι και φωνάζειv

Μπαίνει ο γύφτος στο τσαντίρι και φωνάζειv

Μπαίνει ο γύφτος στο τσαντίρι και φωνάζει:
– Γκυναίκα βγκάλε τα παιντιά να ντα μετρήσουμε!

– Γκιατί;

-Ήρτε το υπουργκό και είπε όποιος εκεί ντέκα παιντιά τα πάρει σπίτι!

– Ουιιιιι! Να ντα μετρήσουμε!
Μαζεύουν τα παιδιά κι αρχίζει ο γύφτος να τα μετράει:

– ένα, ντύο… εννία! Που σουουού! Κάσαμε το σπίτι! Και σου λεγα να μου κάτσεις! Αλλά εσύ… τίποτα!

-Άχου άντρα μου εγκή φταίω!

Κι αρχίσανε κι οι δυο να κλαίνε και να τσακώνονται.
Μετά από λίγο της λέει ο γύφτος:


– Να σε πω! Εγκώ πριν κάτι κρόνια είκα εξωτσαντιριακές σχέσεις με την Σουλτάνα απέναντι! Το παιντί της είναι ντικό μου!
Σιωπή στο τσαντίρι!

– Τα το φέρω να τα κάνουμε ντέκα!
Πάει ο γύφτος και φέρνει το παιδί και μπαίνωντας στο τσαντίρι ξαναφωνάζεί:

– Γκυναίκα βγκάλε όξω τα παιντιά να τα ξαναμετρήσουμε Τα βγάζει η γυναίκα κι αρχίζει πάλι ο γύφτος:

– Ενα, ντυο, τρία! Που είναι τα άλλα;
-Ήρταν οι πατεράντες τους και τα πήρανε!