σε

LOLLOL OMGOMG ΩραιοΩραιο ΕλεοςΕλεος

Ανέκδοτο : Γιος: Μπαμπά ερωτεύτηκα

Γιος: Μπαμπά, ερωτεύτηκα!

Ανέκδοτο : Γιος: Μπαμπά ερωτεύτηκα