σε

LOLLOL WINWIN ΕλεοςΕλεος ΩραιοΩραιο ΚλαμαΚλαμα

Ανέκδοτο: Τρέχει ο λαγός του σκοτωμού μέσα στο δάσος

Τρέχει ο λαγός του σκοτωμού μέσα στο δάσος και ξαφνικά βλέπει το ελάφι αραχτό κάτω από ένα δέντρο

Ανέκδοτο: Τρέχει ο λαγός του σκοτωμού μέσα στο δάσος