σε

WINWIN LOLLOL

Ανέκδοτο: Ένας άντρας πέθαινε και η γυναίκα του ήταν πάνω …

Ένας άντρας πέθαινε και η γυναίκα του ήταν πάνω από το κρεβάτι του και του

Ανέκδοτο: Ένας άντρας πέθαινε και η γυναίκα του ήταν πάνω …