ΚΟΡΥΦΑΙΟ! Πεθαίνει ένας τυπάκος και πάει καρφί στην κόλαση…

ΚΟΡΥΦΑΙΟ! Πεθαίνει ένας τυπάκος και πάει καρφί στην κόλαση…

ΚΟΡΥΦΑΙΟ! Πεθαίνει ένας τυπάκος και πάει καρφί στην κόλαση…

Θα λιώσετε…

ΚΟΡΥΦΑΙΟ! Πεθαίνει ένας τυπάκος και πάει καρφί στην κόλαση…