σε ,

ΕλεοςΕλεος

Ανέκδοτο : Ένας κρητίκαρος έκανε γιο

Ένας κρητίκαρος έκανε γιο.

Ανέκδοτο : Ένας κρητίκαρος έκανε γιο