Πίσω από το φράχτη

Πίσω από το φράχτη

Πίσω από το φράχτη

Είναι 3 τρεις σκύλοι πίσω από το φραχτη και κάνει ο πρώτος:
– ΓΑΒ!
Κάνει ο δεύτερος:
– ΓΑΒ!
Ξαφνικά κάνει και ο τρίτος:
– ΓΑΒ, ΓΑΒ!!
Και του λέει ο πρώτος:
– Ρε συ, μην αλλάζεις θέμα!!!!!!!!!!!!

Βαθμολογία: 3.7/5