σε

LOLLOL ΤελειοΤελειο

Ανέκδοτο : Είναι ένα κινεζάκι,ένα αμερικανάκι και ένα ελληνόπουλο

Λέει λοιπόν το κινεζάκι

Ανέκδοτο : Είναι ένα κινεζάκι,ένα αμερικανάκι και ένα ελληνόπουλο