σε ,

Ανέκδοτο : Ζωγραφίζει το γuφτακi μια μύγα στον πίνακα

Ζωγραφίζει το γuφτακi μια μύγα στον πίνακα

Ανέκδοτο : Ζωγραφίζει το γuφτακi μια μύγα στον πίνακα