σε ,

Ανέκδοτο : Ζωγραφίζει το γuφτακi μια μύγα στον πίνακα

Ζωγραφίζει το γuφτακi μια μύγα στον πίνακα

Ανέκδοτο : Ζωγραφίζει το γuφτακi μια μύγα στον πίνακα

Δείτε ακόμα 🙂  Ανέκδοτο: μπαίνει ένας νεαρός σ’ ένα φαρμακείο…