σε ,

Ανέκδοτο : Ζωγραφίζει το γuφτακi μια μύγα στον πίνακα

Ζωγραφίζει το γuφτακi μια μύγα στον πίνακα

Ανέκδοτο : Ζωγραφίζει το γuφτακi μια μύγα στον πίνακα

Δείτε ακόμα 🙂  Ανέκδοτο: Μεθυσμένος ... σε μπαρ