σε

Πρωτότυπη αγγελία !!!

Όταν έχεις γυναίκα δεν χρειάζεσαι … εγκυκλοπαίδεια !!!