σε

WINWIN OMGOMG LOLLOL WTFWTF ΩραιοΩραιο ΕλεοςΕλεος ΚλαμαΚλαμα ΕΞΥΠΝΟΕΞΥΠΝΟ ΤελειοΤελειο

Είναι τρεις νταλικέρηδες και συζητούν

Είναι τρεις νταλικέρηδες και συζητούν