σε

WINWIN LOLLOL

Ανέκδοτο : Ήταν κάποιος που είχε σοβαρό πρόβλημα στο χέρι του

Ήταν κάποιος που είχε σοβαρό πρόβλημα στο χέρι του

Ανέκδοτο : Ήταν κάποιος που είχε σοβαρό πρόβλημα στο χέρι του